Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια της να αναβαθμίσει το ενεργειακά φτωχό κτιριακό απόθεμα που κατέχει, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει θεσπίσει μηχανισμούς στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων για υφιστάμενα υποστατικά με αίτηση Πολεοδομική Άδεια πριν το Δεκέμβριο του 2007. Κύριος σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση των συνθήκων άνετης διαβίωσης στα κτίρια όπου κατοικούμε και εργαζόμαστε.

Μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω στόχου το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δημιουργήσει το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στον οικιακό και επιχειρηματικό τομέα. Η ένταση της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου. Στις περιπτώσεις κτιρίων που θα αναβαθμιστούν σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας , η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 75%.

Τα μέγιστα ποσά χορηγίας ανέρχονται στις €25,000 και €200,000 για κατοικίες και επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Δώστε «Ταυτότητα» στο Κτίριο σας

Η Ενεργειακή Ταυτότητα ενός κτιρίου καταδεικνύει το εκτιμώμενο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, που χρειάζεται το υποστατικό, για να διασφαλιστούν οι ενδεικνυόμενες συνθήκες άνετης διαβίωσης. Μέσω της ενεργειακής ταυτότητας μπορούν να αχθούν τα συμπεράσματα εκείνα που θα οδηγήσουν σε συστάσεις για αξιόπιστη, προσιτή και βιώσιμη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου.

Η K-ENERGY by Karantonis αξιολογώντας την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου και με εφόδια το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου και τον Ενεργειακό Έλεγχο, είναι σε θέση υποδείξει συστάσεις για αξιόπιστη, προσιτή και βιώσιμη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και να διασφαλίζονται οι ενδεικνυόμενες συνθήκες άνετης διαβίωσης.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι η Ενεργειακή Ταυτότητα κάθε κατασκευής, η οποία κατηγοριοποιεί το κτίριο σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας. Οι υπολογισμοί εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας, ενσωματώνουν όλα τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως διάταξη, προσανατολισμό, δομικά υλικά και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες.

Το ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί από πιστοποιημένους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί μητρώο στο οποίο οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες είναι εγγεγραμμένοι. Απευθυνθείτε στους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες της K-ENERGY by Karantonis για να εκδώσετε το ΠΕΑ για το κτίριο σας.

Ενεργειακός Έλεγχος

Ο ενεργειακός έλεγχος αποσκοπεί στην επιθεώρηση και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας, βασισμένος σε πραγματικά δεδομένα, και στοχεύει στην αναζήτηση προοπτικών ενεργειακής αναβάθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας, και χρήματος. Ο ενεργειακός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο, της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διενεργείται Ενεργειακός Έλεγχος;

Ο ενεργειακός έλεγχος, σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας και της επιχείρησής σας, και θα ήταν σωστό να διενεργείται:

 • Όταν ο λογαριασμός ηλεκτρισμού, πετρελαίου ή γκαζιού είναι κατά την γνώμη σας υψηλός

 • Πριν από μία ανακαίνιση

 • Πριν αντικαταστήσετε κλιματιστικά, κουφώματα, συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης

 • Πριν την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι ενεργειακοί ελεγκτές της K-ENERGY by Karantonis είναι δίπλα σας για να σας προσφέρουν συμβουλές και να σας καθοδηγήσουν σε σωστές τακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.

Φωτοβολταϊκα Συστήματα

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (PV) μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα μέχρι κάποιες χιλιάδες Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, αναλόγως της ισχύος και του διαθέσιμου εμβαδού εγκατάστασης. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο της ΑΗΚ, να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες ενός ηλεκτρικού φορτίου και/ή να αποθηκευτεί για μεταγενέστερη χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε ώρες χαμηλής ηλιοφάνειας. Αναλόγως της χρήσης της παραγόμενης ενέργειας και της δυναμικότητας, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οικιστικά, Εμπορικά και Αυτόνομα.

Τα Φωτοβολταϊκά, ως τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χρησιμοποιούνται ευρέως στα κτίρια για μερική ή πλήρη αντιστάθμιση των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην δημιουργία Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Η K – ENERGY by Karantonis, στηριζόμενη στη 30χρονη εμπειρία του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, σε Οικιακούς, Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές.

Θερμομονώστε με τα Σωστά Υλικά

Το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Μapetherm είναι πιστοποιημένο με βάση την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ΕTAG 004 και διασφαλίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα,μεταξύ άλλων, αποτελεσματική θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας κτιρίων προσφέροντας περιορισμό θερμικών γεφυρών, άριστες συνθήκες θερμικής άνεσης και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Για μισό περίπου αιώνα, η GEVO LTD είναι καθιερωμένη στη συνείδηση του Κύπριου καταναλωτή ιδιώτη και επαγγελματία,σαν μια εταιρεία που προσφέρει υψηλά επίπεδα ποιότητας, τεχνογνωσίας και εξυπηρέτησης. Το έμπειρο, επαγγελματικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η συνεχής ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών, αποτελούν την μεγαλύτερη εγγύηση για την άριστη απόδοση των προϊόντων της εταιρείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ MAPEI MAPETHERM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίων είναι τόσο απαραίτητη ώστε προωθείται τώρα με δημόσια χορηγία για αναβάθμιση υφιστάμενων υποστατικών κατοικιών και επιχειρήσεων.

Το Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Μapetherm είναι πιστοποιημένο με βάση την Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία ΕTAG 004 και διασφαλίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεσματική θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιΐας κτιρίων, προσφέροντας:

 1. Άριστη θερμομόνωση με αποθήκευση θερμότητας τον χειμώνα και αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι στους εσωτερικούς χώρους.
 2. Περιορισμό θερμικών γεφυρών (δηλ. σημείων σύνδεσης δομικών στοιχείων όπου υπάρχουν θερμικές απώλειες)
 3. Υποβοήθηση της διαπνοής τοιχοποιΐας για προστασία της δομής από θερμική διάβρωση
 4. Υγρομόνωση με υψηλή αντοχή σε υγρασίες
 5. Αποτροπή μούχλας στο εσωτερικό
 6. Αποφυγή ρήγματώσεων λόγω μεγάλης ελαστικότητας του συγκολλητικού υλικού
 7. Θερμική προστασία λόγω ηλιακής ανάκλασης
 8. Αισθητική εμφάνιση με απεριόριστες επιλογές σε τελική υφή και χρωματισμούς της τοιχοποιΐας.
 9. Σημαντικό κέρδος αφού καταργεί την ανάγκη διπλής τοιχοποιΐας σε νεόκτιστες οικοδομές, προσφέροντας σε νέες και σε ανακαινισμένες οικοδομές σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για θέρμανση, κλιματισμό και επιδιορθώσεις.

Το σύστημα διατίθεται σε διάφορους τύπους θερμομονωτικών πανέλων με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ:0.032 W/mK μέχρι 0.040 W/mK. Αποτελείται από διάφορα υλικά και εξαρτήματα συνδυασμένα αρμονικά μεταξύ τους: Συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα Mapetherm AR1, υαλόπλεγμα Mapetherm Net, επιλογή θερμομονωτικών Mapetherm ΧPS ή EPS ή Mapetherm Mineral Wool, βήσματα Mapetherm, αστάρι Silancolor Base Coat ή Silexcolor Base Coat, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα Silancolor Tonachino / Graffiato ή Silexcolor Tonachino / Graffiato και διάφορα παρελκόμενα Mapeterm Profil, και το διακοσμητικό τελικό επίχρισμα Silancolor Tonachino / Graffiato ή Silexcolor Tonachino / Graffiato.

H GEVO ως μέλος της ENERGY ALLIANCE μπορεί να σας ετοιμάσει τεχνοοικονομική μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του υποστατικού σας βοηθώντας σας να εξασφαλίσετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το Συστημα Mapetherm αποτελεί μέρος του ΠΕΑ που μαζί με την θερμομόνωση οροφής, κουφωμάτων, φωτιστικών και τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης σας εξασφαλίζει δικαίωμα δημόσιας χρηματοδότησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Συστήματα για ηχομόνωση δαπέδων
 • Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους
 • Ελαστικά σφραγιστικά και κόλλες
 • Προϊόντα για Εύκαμπτες και Υφαντές Επικαλύψεις
 • Προϊόντα για Ξύλινα Δάπεδα
 • Τσιμεντοειδείς και Ρητινούχες Επικαλύψεις Δαπέδων
 • Προϊόντα για την Κατασκευή
 • Προϊόντα για την Επισκευή Τοιχοποιίας
 • Προϊόντα για Στεγάνωση
 • Προστατευτικές και Διακοσμητικές Επικαλύψεις Τοιχοποιίας
 • Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Επένδυση με Άμεσο Αποτέλεσμα

Με βάση ευρωπαϊκές μετρήσεις, οι πόρτες και τα παράθυρα ευθύνονται για το 35% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων. Στην Κύπρο λόγο πολύ κακής ποιότητας κουφωμάτων το ποσοστό αυτό αγγίζει μέχρι και το 55%. Η απώλεια οφείλεται στη χρήση πολύ χαμηλής επίδοσης υαλοπινάκων, υψηλή θερμική αγωγιμότητας του σκελετού συναρμολόγησης καθώς και κακού σφραγίσματος έναντι στον αέρα. Η αναβάθμιση των κουφωμάτων από κρύες σειρές χαμηλών επιδόσεων σε Thermal σειρές μπορούν να σας εξασφαλίσουν μείωση κατανάλωσης μέχρι και 50%.

Η Rabel Systems σάς δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τα κουφώματα σας σε Super Thermal επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 90%. Πέραν από την εξοικονόμηση χρημάτων οι λύσεις Super Thermal αποφεύγουν τη δημιουργία υγρασίας στα κουφώματα που ευθύνεται για την ανάπτυξη μούχλας και ελαχιστοποιούν την δημιουργία ρευμάτων εντός του κτηρίου. Το αποτέλεσμα είναι μια επένδυση με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα και καλύτερο περιβάλλων να ζεις.

Από το 1968 η Rabel Systems αναπτύσσει προϊόντικές λύσεις για πόρτες, παράθυρα, υαλοπετάσματα και συστήματα σκίασης. Όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι με βάση την αρχιτεκτονική καθώς και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο τόπο μας. Έχοντας εφαρμόσει τις εν λόγο λύσεις σε μία πληθώρα από ολοκληρωμένα έργα, η Rabel Systems έχει πραγματικές μετρήσεις της απόδοσης των λύσεων και μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα κατασκευής, εφαρμογής καθώς και απόδοσης σε βάθος χρόνου.

Η υποδομή της Rabel Systems αποτελείται από τρείς βιομηχανικές μονάδες παραγωγής για προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων. Επιπλέον στην Κύπρο λειτουργεί ένα κέντρο διανομής για προφίλ αλουμινίου, τέσσερα κέντρα διανομής μηχανισμών και τρείς εκθεσιακούς χώρους για ολοκληρωμένα συστήματα και εξαρτήματα.

Με βάση επίσημες μετρήσεις του γερμανικού ινστιτούτου ift Rosenheim ο καινοτόμος σχεδιασμός των συστημάτων Super Thermal της Rabel Systems έχει επιτύχει στην κατηγορία του τον χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας στην Ευρωπαϊκή ένωση. Πέραν από την υψηλή θερμομόνωση οι σειρές Super Thermal χαρακτηρίζονται από την υψηλή αντοχή στην υγρασία, στο νερό καθώς και στον αέρα καθιστώντας τις κατάλληλες για χρήση στα πλείστα παθητικά / μηδενικής κατανάλωσης κτίρια ανεξαρτήτως τοποθεσίας και καιρικών συνθηκών.

Η Rabel Systems μέσα από την Energy Alliance μπορεί να σας προτείνει κατάλληλα ενεργειακά συστήματα αλουμινίου με βάση την αρχιτεκτονική του κτιρίου σας, την τοποθεσία του έργου, το ύψος του κτιρίου, το τύπο και τα μεγέθη των ανοιγμάτων, την απαιτούμενη θερμική επίδοση, ηχομόνωση κ.λ.π. Περαιτέρω αναλαμβάνει την ορθή κατασκευή και τοποθέτηση των έτσι ώστε να διασφαλίζεται το προδιαγραφόμενο αποτέλεσμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Ανοιγόμενα
 • Συρόμενα
 • Πτυσσόμενα (Φυσερό)
 • Υαλοπετάσματα
 • Ηλιοπροστασία
 • Περσιάνες
 • Κιγκλιδώματα
 • Περιφράξεις

Φωτίστε Σωστά

Η σωστή επιλογή φωτιστικών και λαμπτήρων είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για σωστό και ισορροπημένο φωτισμό και κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η ποιότητα, η λειτουργικότητα και οι υψηλές αποδόσεις σε σχέση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, καθιστούν τους λαμπτήρες LED μια απόλυτα συμφέρουσα επιλογή και μια επένδυση με άμεσο αποτέλεσμα.

Η PGS Lighting Electrical είναι δίπλα σας ένας αξιόπιστος συνεργάτης για να φωτίσετε σωστά και τον δικό σας χώρο.

H PGS Lighting Electrical διαθέτει μία ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων από φωτιστικά και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ενώ, λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας της, μπορεί να προσφέρει τις καταλληλότερες συμβουλές στον καταναλωτή, τον αρχιτέκτονα, τον μηχανικό, τον διακοσμητή και τον ηλεκτρολόγο για την καλύτερη δυνατή επιλογή φωτιστικών και λαμπτήρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξοικονόμηση χρήματος.

Με τη σειρά λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας CFL, χωρίς υγρό υδράργυρο, τους οποίους η PGS Lighting Electrical έχει προωθήσει στην κυπριακή αγορά από το 2008, όπως και με τους προηγμένους λαμπτήρες LED που διαθέτει, μπορεί να δώσει λύσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο φωτισμό μέχρι και 80%. 

Από το 2013, η εταιρεία πρωτοπορεί με το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας LED “Pay As You Save” μέσω του οποίου αντικαθιστά υψηλής κατανάλωσης λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, προσφέροντας ευκολία αποπληρωμής, σε μηνιαίες δόσεις που είναι ίσες με το υπολογιζόμενο ποσό εξοικονόμησης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μετά από εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική μελέτη για να αναγνωριστούν τα σημεία του υποστατικού όπου θα ήταν χρήσιμη και συμφέρουσα μια επένδυση σε λαμπτήρες LED και να προσδιοριστεί η τελική εξοικονόμηση. Μέχρι σήμερα, η PGS έχει συνεργαστεί επιτυχώς στα πλαίσια του προγράμματος αυτού με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες.

Φώτισε σωστά

Η σωστή επιλογή φωτιστικών και λαμπτήρων είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για σωστό και ισορροπημένο φωτισμό και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η PGS Lighting Electrical είναι σε θέση να προτείνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το χώρο σας.

Φωτισμός LED

Η PGS Lighting Electrical έχει εξειδίκευση στον οικολογικό φωτισμό και είναι αντιπρόσωπος μιας διεθνώς αναγνωρισμένης μάρκας λαμπτήρων διόδων φωτοεκπομπής (LED), οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εξαπλώνονται ραγδαία και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως μια ταυτόχρονα οικολογική και οικονομική λύση για οικιστικά και επαγγελματικά υποστατικά, οδικό φωτισμό και κρατικά κτίρια. Η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η υψηλές αποδόσεις σε σχέση με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής που έχουν, καθιστούν τους λαμπτήρες LED μια απόλυτα συμφέρουσα επιλογή και μια επένδυση με μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα.

Η PGS Lighting Electrical είναι δίπλα σας ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για να φωτίσετε σωστά τον χώρο σας!

Επωφεληθείτε απ’ όσα Απλόχερα Προσφέρει η Φύση

Η χώρα μας λούζεται καθημερινά από μεγάλες ποσότητες ηλιακής ενέργειας που μας χαρίζει η φύση δωρεάν.

Εκμεταλλευτείτε την ηλιακή θερμική ενέργεια και συνδυάστε την με αντλίες θερμότητας πολλαπλασιάζοντας την ισχύ στην ενέργεια χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που περιέχεται στο περιβάλλον μας και τροφοδοτήστε τις ανάγκες σας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Απόδοση μέχρι και 20 φορές περισσότερης ενέργειας.

Η επιλογή EnergyIntel σάς διασφαλίζει εγγυημένα αποτελέσματα εξοικονόμησης και ενεργειακής απόδοσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό του κτιρίου σας.

Η εταιρεία εμπλέκεται στη διεκπεραίωση έργων από το αρχικό στάδιο της επιλογής των λύσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αλλά και τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία. 

Η EnergyIntel έχει εδραιώσει δυνατούς δεσμούς με κορυφαίους κατασκευαστές προιόντων στην Ευρώπη στον τομέα της παραγωγής και διαχείρησης ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας επάξια τα υψηλής ποιότητας κατασκευής προιόντα τους. Μέσα από αυτές τις σχέσεις έχει καταφέρει να εξελίξει τα προιόντα των εργοστασίων προσαρμόζοντας τα άριστα στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και στα απαιτητικά προφίλ των πελατών μας.

Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προιόντων μας επιβεβαιώνεται από την ολοκλήρωση αρκετών καινοτομικών έργων με πολλές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, μεταξύ αυτών η κατασκευή του πρώτου οικιστικού έργου Ηλιακής Ψύξης και η κατασκευή του πρώτου έργου διασυνδεδεμένων συστημάτων Ηλιακής Θέρμανσης, Αντλίας Θερμότητας και Φωτοβολταικών στη Κύπρο.

Η εταιρεία οφείλει την εξέχουσα θέση στον τομέα της, στην τεχνολογική της κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • Ηλιακή Θέρμανση - για Ζεστό Νερό, Θέρμανση Χώρων και Πισίνας
 • Ηλιακή Ψύξη
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης Ψηλής Απόδοσης - Δαπέδου - Τοίχου - Οροφής
 • Συστήματα Ταχυθέρμανσης Νερού Πολύ Ψηλής Απόδοσης 80% Μείωση Κατανάλωσης
 • Οικολογικά Τζάκια Βιοαιθανόλης